Zvodidlá

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre všetky motorové vozidlá.

JSNH4/N2 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSNH4/H1 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSNH4/H2 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSNH4/H3 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSAM/N2 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSAM/H1 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSA-AM-4/H1 -

jednostranné cestné zvodidlo

OSNH4/H3 -

obojstranné cestné zvodidlo

OSAM/H1 -

obojstranné cestné zvodidlo

OSAM/H2 -

obojstranné cestné zvodidlo

JSMNH4/H2 -

jednostranné mostné zvodidlo

JSMKLS/H2 -

jednostranné mostné zvodidlo

ZSKLS/H2 -

zábradľové zvodidlo mostné

ZSKLS/H3 -

zábradľové zvodidlo mostné

ZSNH4/H2 -

zábradľové zvodidlo mostné

ZSNH4/H3 -

zábradľové zvodidlo mostné

VYSVETLENIE: Údaj za lomítkom v skratke zvodidla znamená úroveň zadržania, na ktorú bolo zvodidlo odskúšané. To znamená, že zvodidlo vyhovuje tejto úrovni zadržania a všetkým nižším úrovniam zadržania.

Galéria produktov

 Zvodidlá 2 / GALÉRIA PRODUKTOV - foto
 Zvodidlá 2 / GALÉRIA PRODUKTOV - foto
 Zvodidlá 2 / GALÉRIA PRODUKTOV - foto
 Zvodidlá 2 / GALÉRIA PRODUKTOV - foto
 Zvodidlá 2 / GALÉRIA PRODUKTOV - foto
 Zvodidlá 2 / GALÉRIA PRODUKTOV - foto