O spoločnosti

Spoločnosť K L S s. r. o. bola založená v roku 1990. Náplňou spoločnosti je dodávka a technické poradenstvo záchytných bezpečnostných systémov na cestných komunikáciach.

V roku 1996 sme začali v spolupráci s výrobcom zvodidiel NOVÁ HUŤ OSTRAVA legislatívny proces pre záchytné systémy na komunikáciach. Následne v roku 2000 bol vydaný a schválený MDPaT technický predpis TP KLS 1/2000.

V nádväznosti na vyššie nároky na bezpečnosť a zosúladenie s EN bol v roku 2005 vydaný a schválený MDPaT technický predpis TPV 167/SK.Spoločnosť KLS v spolupráci s firmou SVOSTR s. r. o. Ostrava, Česká republika, založila v marci 2006 spoločnosť MONTOZ s. r. o., ktorej hlavnou náplňou je poradenstvo a montáž oceľových zvodidiel.