Spoločnosť K L S s. r. o.

Našou prioritou je bezpečnosť a zosúladenie s Európskymi normami

V roku 1996 sme začali v spolupráci s výrobcom zvodidiel NOVÁ HUŤ OSTRAVA legislatívny proces pre záchytné systémy na komunikáciach. Následne v roku 2000 bol vydaný a schválený MDPaT technický predpis TP KLS 1/2000. V nádväznosti na vyššie nároky na bezpečnosť a zosúladenie s EN bol v roku 2005 vydaný a schválený MDPaT technický predpis TPV 167/SK.Spoločnosť KLS v spolupráci s firmou SVOSTR s. r. o. Ostrava, Česká republika, založila v marci 2006 spoločnosť MONTOZ s. r. o., ktorej hlavnou náplňou je poradenstvo a montáž oceľových zvodidiel.

ZVODIDLÁ.

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre všetky motorové vozidlá

Objednať materiál pre zvodidlá je možné podľa typizačnej smernice TPV167/SK s udaním:

  • názov a číslo dielu
  • počet kusov
  • druh dokumentu kontroly
  • požadovaný termín dodávky
  • zvláštne požiadavky
  • označenie tejto typizačnej smernice
Záchytné bezpečnostné zariadenia pre všetky motorové vozidlá
VYSVETLENIE: Údaj za lomítkom v skratke zvodidla znamená úroveň zadržania, na ktorú bolo zvodidlo odskúšané. To znamená, že zvodidlo vyhovuje tejto úrovni zadržania a všetkým nižším úrovniam zadržania.

JSNH4/N2 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSNH4/H1 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSNH4/H2 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSNH4/H3 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSAM/N2 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSAM/H1 -

jednostranné cestné zvodidlo

JSA-AM-4/H1 -

jednostranné cestné zvodidlo

OSNH4/H3 -

obojstranné cestné zvodidlo

OSAM/H1 -

obojstranné cestné zvodidlo

OSAM/H2 -

obojstranné cestné zvodidlo

JSMNH4/H2 -

jednostranné mostné zvodidlo

JSMKLS/H2 -

jednostranné mostné zvodidlo

ZSKLS/H2 -

zábradľové zvodidlo mostné

ZSKLS/H3 -

zábradľové zvodidlo mostné

ZSNH4/H2 -

zábradľové zvodidlo mostné

ZSNH4/H3 -

zábradľové zvodidlo mostné
TPV 167/SK

Technické podmienky výrobcu

TPV platia pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, miestne komunikácie, a mosty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. Primerane platia aj pre účelové komunikácie.

TPV sa môžu použiť na stanovenie technických špecifikácii zvodidiel na preukázanie zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z.. Vydaním týchto TPV sa TP KLS 1/2000 a TP RAVEN-A.R.C. 1/2001 rušia. Tieto sa budú môcť používať pre údržbu a opravu už osadených zvodidiel , pokiaľ však dôjde k výmene väčšieho úseku bude sa postupovať podľa TPV 167/SK.

Naša spoločnosť v číslach

Počet rokov posôbenia na trhu

32

Počet stavieb, na ktorých sme spolupracovali

245+

Kilometre zvodidiel, ktoré sme postavili

14500+

Galéria