KLS s.r.o.

Zvodidlá

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre všetky motorové vozidlá.

JSNH4/N2 - jednostranné cestné zvodidlo
JSNH4/H1 - jednostranné cestné zvodidlo
JSNH4/H2 - jednostranné cestné zvodidlo
JSNH4/H3 - jednostranné cestné zvodidlo
JSAM/N2 - jednostranné cestné zvodidlo
JSAM/H1 - jednostranné cestné zvodidlo
JSA-AM-4/H1 - jednostranné cestné zvodidlo
OSNH4/H3 - obojstranné cestné zvodidlo
OSAM/H1 - obojstranné cestné zvodidlo
OSAM/H2 - obojstranné cestné zvodidlo
JSMNH4/H2 - jednostranné mostné zvodidlo
JSMKLS/H2 - jednostranné mostné zvodidlo
ZSKLS/H2 - zábradľové zvodidlo mostné
ZSKLS/H3 - zábradľové zvodidlo mostné
ZSNH4/H2 - zábradľové zvodidlo mostné
ZSNH4/H3 - zábradľové zvodidlo mostné
OSPNH4/H3 - obojstranné zvodidlo s pätnou doskou


VYSVETLENIE: Údaj za lomítkom v skratke zvodidla znamená úroveň zadržania, na ktorú bolo zvodidlo odskúšané. To znamená, že zvodidlo vyhovuje tejto úrovni zadržania a všetkým nižším úrovniam zadržania.

GALÉRIA PRODUKTOV