KLS s.r.o.

Kontakt

KLS spol s r.o.
Stavebná a obchodná činnosť

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KLS spol s r.o.
Stavebná a obchodná činnosť

pí­somný styk:
P.O.BOX 7
820 07 Bratislava 27
Slovak republic

kancelárie:
Mierová 212
821 05 Bratislava
Slovak republic

tel./fax:
Tel.: 00421 2 43 42 46 11
Tel.: 00421 2 43 42 12 78
Fax: 00421 2 43 63 14 02

www/e-mail:
www.kls.sk
kls@kls.sk

KDE NÁS NÁJDETE?