KLS s.r.o.

Ako objednať

Objednať materiál pre zvodidlá je možné podľa typizačnej smernice TPV167/SK

Objednať materiál pre zvodidlá je možné podľa typizačnej smernice TPV167/SK s udaním :

                         - názov a číslo dielu
                         - počet kusov
                         - druh dokumentu kontroly
                         - požadovaný termín dodávky
                         - zvláštne požiadavky
                         - označenie tejto typizačnej smernice

Objednať je možné tromi spôsobmi :

                         - Telefonicky na čísle : 02/43 42 46 11 , 02/43 42 12 78
                         - Faxom na čísle : 02/43 63 14 02
                         - E-mailom : kls@kls.sk

Kontaktná osoba pre objednávky :

                         - Mgr. Marek Belohlávek
                         - Mail : marek@kls.sk
                         - Mobil : 0911 450 888